Attachment Based Family Therapy/ Familietherapie

ABFT is therapie gebaseerd op inzichten uit de gehechtheidstheorie. Volgens deze theorie lopen kinderen en jongeren veel gevaar om depressieve problemen te ontwikkelen als er veel stress is in hun leven (op school, met vrienden, thuis) en ze het gevoel hebben dat ze daarover niet bij hun ouders (of andere zorgfiguren) terecht kunnen. Die problemen kunnen zo groot en uitzichtloos worden, dat jongeren op den duur gaan denken dat enkel zelfdoding nog een uitweg kan bieden.

Volgens ABFT moeten we op zo’n moment aan de slag gaan met het ganse gezin (daarom heet het een systeemtherapeutisch programma) om jongeren te helpen met vertrouwen hun problemen te delen met hun ouders en om ouders te helpen hun kind of adolescent zo te ondersteunen dat die zich begrepen en gehoord voelt. Hierdoor worden de banden tussen familieleden sterker en krijgt de stress minder kans om een overwicht te krijgen op de jongeren. Centraal bij ABFT staat dan ook de gedachte dat het gezin het medicijn is dat jongeren nodig hebben om weer beter te worden.

 

Kort samengevat:

  •   de therapie bestaat uit ongeveer 15 sessies
  •   gesprekken met ouders en jongeren samen, maar ook individuele gesprekken
  •   praktische aanpak
  •   doel: herstel van vertrouwen, versterking van de gezinsrelaties, vermindering van de eenzaamheid
  •   evidence based: de therapie is wetenschappelijk onderbouwd en het effect van ABFT is bewezen
  •  Voor meer info, bezoek zeker de website van de KU Leuven  

 

Ben je op zoek naar een luisterend oor en wil je graag weten wat ik voor je kan betekenen? Neem dan gerust contact met me op.