Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een therapievorm uit de psychologie. Het bestaat uit twee delen, cognitieve en gedragstherapie. Bij cognitieve therapie gaat men ervan uit dat het denken een invloed heeft op het gevoelsleven en het doen van de mens. Bij gedragstherapie staat het gedrag centraal: hoe iemand handelt, bepaalt in belangrijke mate ook hoe die persoon zich voelt. Het uitgangspunt van cognitieve gedragstherapie is dus dat gedachten (cognities) een invloed hebben op ons gedrag en op hoe we ons voelen.

We leren om het gedrag te beheersen en zo nodig te veranderen. Het is daarom belangrijk inzicht te krijgen in de manier van denken. Dit gebeurt aan de hand van gesprekken en opdrachten thuis. De uiteindelijke bedoeling is altijd om beter om te gaan met emotionele problemen, zoals angst, boosheid, somberheid of schuldgevoelens. Tijdens de therapie trachten we ook soms inzicht te krijgen in bepaalde gebeurtenissen uit het verleden. Kunnen ze de afwijkende ideeën en/of gedragingen van nu verklaren? Toch ligt voornamelijk de focus van deze therapie op het heden. 

Cognitieve gedragstherapie is een probleemgerichte therapie die doeltreffend is. Deze aanpak werkt goed bij angst, trauma-en stress, depressie, voedings-en eetproblemen, verslavingsproblematiek, psychosomatische stoornis ( burn-out, CVS, fybromyalgie…)

referentie
Testimonial Cognitieve gedragstherapie

"Als arts en reumatoloog meen ik dat psychotherapie zeker nuttig kan zijn bij mensen met chronische pijnsyndromen zoals fibromyalgie. Gezien mevr. Anne-Lize Stassen een speciale interesse heeft voor CGT (cognitieve gedragstherapie) verwijs ik graag mijn patiënten naar haar zo ze hiervoor open staan."

Dr Jan Lenaerts

Ben je op zoek naar een luisterend oor en wil je graag weten wat ik voor je kan betekenen? Neem dan gerust contact met me op.