Wat is schematherapie?

Schematherapie is een nationaal en internationaal wetenschappelijk bewezen effectieve vorm van psychotherapie voor mensen met langdurige klachten, zoals depressie.

Hoe werkt schematherapie? 

Schematherapie helpt je de oorsprong van hardnekkige patronen te doorgronden en veranderen. Tijdens de behandeling wordt de invloed van ervaringen uit je jeugd op je denken en doen onderzocht. Je leert je patronen herkennen en zodanig te veranderen dat je anders gaat denken, je beter gaat voelen en dingen anders gaat doen.

Waar mag je je aan verwachten? 

In een aantal sessies zoeken we via vragenlijsten vastgeroeste patronen oftewel schema's. Na het bespreken van deze patronen, kijken we welke invloed deze hebben in jouw dagelijks leven. Vervolgens bestuderen we samen hoe je deze schema's kan herkennen en erop kan anticiperen.