test

De ideale school

Rond 15 augustus zie je weer het nieuwe schoolgerief verschijnen in de winkels!  Voor iedereen die graag naar school ging, zijn  nieuwe  schoolartikelen ongetwijfeld, gelinkt aan de heerlijke geur van gommen, bladen, boeken enz..

Er was een tijd dat ik echt geloofde dat alle scholen hetzelfde waren, alhoewel ik toen eigenlijk al ondervonden had dat dit niet zo is, was ik  stellig ervan overtuigd!  

Als kind zat ik op verschillende  lagere scholen, wel een 4-tal, wat vandaag een opportuniteit blijkt te zijn voor mijn beroep.

En neen hoor, niet alle scholen zijn hetzelfde,  scholen hebben regels,  sfeer, eigenaardigheden.. kortom andere scholen.

Ons Vlaams onderwijs is zeer goed, vooral voor de “zeer goede”  en  “goede” leerlingen die  waarschijnlijk ook  diploma’s  zouden halen  zonder “de bewuste goede  scholen”.

En met  de zeer goede en goede leerlingen bedoel ik zeker niet alleen slimme kinderen, alhoewel dat natuurlijk mooi meegenomen is.

Maar  goede leerlingen zijn leerlingen die goed omkaderd zijn  door volwassenen , kinderen die geleerd hebben om niet te impulsief  te zijn en toch snel genoeg  handelen.

Voor alle kinderen die niet aan deze voorwaarden voldoen is een goede school kiezen niet evident, terwijl de vermelde vaardigheden uiteindelijk niets met intelligentie te maken hebben.

Waarschijnlijk klinken deze laatste zinnen vreemd in de oren. Maar als je kind te impulsief is gaat het in de klas  waarschijnlijk  te vlug reageren of  snel iets invullen zonder te verifiëren of het correct is . Wanneer je kind  niet snel genoeg reageert  en niet vlug genoeg kan schakelen is de leraar al 3 zinnen verder en heeft je kind geen idee meer waarover het gaat. En dan wordt school moeilijk.

Je kan je wel indenken dat als je de derde opmerking op rij  krijgt, over het feit dat je te rumoerig  bent, of dat je niet oplet in de klas, de goede geur van nieuw schoolgerief ver weg ebt.

Natuurlijk staat school niet op zichzelf, er is ook veel in het leven dat ontegensprekelijk invloed heeft op je schools leven zoals het feit of je een jongen of een meisje bent,  de scholingsgraad van je ouders…enz..

Wel ja, er is verschil in scholen, sommige scholen zijn erg academisch gericht en  hebben weinig tijd om zich  bezig te houden met de kinderen  die niet vlug genoeg doen wat moet. Als leraren enkele opmerkingen moeten geven wordt er vlug gedacht dat de kinderen een beetje stout zijn, wellicht niet meekunnen. Als er dan ook nog eens veel kinderen zijn die wel meekunnen, houdt dat ene rumoerige kind de andere leerlingen tegen om zoveel mogelijk leerstof te kunnen absorberen.

Omgekeerd zijn er de scholen die veel bezig zijn met het kind zelf, die wel begrip hebben voor het rumoerige , afgeleide kind en er energie in steken om hulp op maat te bieden. Alleen gaat dit soms ten koste van de leerstof waardoor de reële toekomstmogelijkheden om verder te studeren in het gedrang komen.

We moeten al vlug tot het besluit komen dat de ideale school niet bestaat, dat een school moeilijk aangepast kan zijn aan het individuele kind .

Het kind vaardigheden aanleren om minder impulsief te zijn , mentale veerkracht te trainen enz…. vergroot het vinden van de ideale school .Een kind kan veel  vaardigheden leren , leerstof aanleren is niet zo moeilijk als de belangrijke vaardigheden beheerst worden.

Denk niet te vlug mijn kind let niet genoeg op of kan het misschien niet. Steek energie in vaardigheden  trainen zodat   opletten en volgen in de klas  makkelijker wordt. Met getrainde vaardigheden vind je vlugger de ideale school!