Inquiry-Based Stress Reduction (IBSR) is de klinische toepassing gebaseerd op 'The Work' van Byron Katie. De kern ervan is stressreductie op basis van zelfonderzoek. In deze methode worden disfunctionele cognities en onderliggende overtuigingen opgespoord en onderzocht door het stellen van 4 vragen en optionele subvragen, plus enkele zogenoemde 'omkeringen'. Het onderscheidt zich van klassieke cognitieve technieken omdat je leert omgaan met je denken in plaats van je gedachten te bestrijden. Je hoeft je gedachten niet te veranderen, en je leert vragen stellen en deze te beantwoorden over je eigen denken. IBSR geeft meteen diepgaande inzichten. Het maakt je duidelijk hoe je gedachten ten onrechte als feiten kunt ervaren.  Je gaat voelen hoe het is om je gedachten niet als de waarheid te zien. Een gedachte is een gedachte. Geen feit. Er wordt een appèl gedaan op de innerlijke wijsheid, in plaats van vooral op de ratio.