Hoogbegaafdheid

David Wechsler, de Amerikaanse psycholoog die de Wechsler intelligentietests ontwierp, definieerde intelligentie als: “intelligentie is het vermogen doelgericht te handelen, rationeel te denken en effectief met de omgeving om te gaan”. Uitzonderlijke intelligentie kan al heel vroeg merkbaar zijn, zelfs bij kinderen vanaf 2,5 jaar. Ze spreke   n lange, vlotte zinnen, maken puzzels van 100 stukken en meer,… Dit gaat ook vaak gepaard met een sterk gevoel voor rechtvaardigheid, men neemt niet graag klakkeloos iets over en als men een sterke interesse heeft in iets, is er een enorm grote concentratie. 

Maar die intelligentie brengt ook vaak gevolgen met zich mee, er wordt veel meer nagedacht over allerlei dingen en met een vergrootglas naar de wereld gekeken. Het gaat veelal over mensen met een hoge gevoeligheid, die vaak onzekerheden kennen en zich onder druk anders kunnen voordoen. We zien dat mensen met een hoogbegaafdheid, moeite kunnen hebben met communicatie. Een gesprek voeren loopt vaak vooral inhoudelijk en is dan niet zozeer gebaseerd op de manier van communiceren. 

Wanneer men een fout zou maken, overheerst een slecht gevoel en onzekerheid, het gevoel van stoppen of opgeven en zelfs de schuld verschuiven. Sociaal wenselijk gedrag, is vaak geen vanzelfsprekendheid voor een hoogbegaafd persoon. Het is moeilijk om emotie over te brengen, men voelt zich niet begrepen. 

In onze veilige cocon, helpen we je om dit vergrootglas juist te kunnen gebruiken, zodat je leert omgaan met moeilijkheden zoals het omgaan met fouten, psychosociale skills, leerhonger, creativiteit,….

Ben je op zoek naar een luisterend oor en wil je graag weten wat ik voor je kan betekenen? Neem dan gerust contact met me op.