ADHD-traject

Problemen?

‘Mieren in de broek’, ‘ongeïnteresseerd’, ‘hyper’, ‘vervelend’, ‘ongeconcentreerd’… Het zijn maar enkele labels die kinderen vaak opgeplakt krijgen in klasverband als ze niet helemaal voldoen aan de standaardnormen. Heel vaak ligt het probleem niet bij een gebrek aan goede wil, integendeel. Er is dikwijls een wetenschappelijk te verklaren oorzaak die aan de basis ligt van het gedrag. Gedrag dat vele mensen niet altijd kunnen loskoppelen van de persoonlijkheid, waardoor kinderen zich slechter in hun vel gaan voelen.

In het allerbeste geval slaan alle partijen (school, ouders, kind) de handen in elkaar en trekken ze aan hetzelfde zeel om het kind te laten testen op de grondslag van de leerproblemen. Soms komt er inderdaad ‘ADHD’ als resultaat uit zo’n test. Eenmaal er een diagnose gesteld is, kan er gerichte hulp starten. Hulp die niet eens over lange termijn moet worden uitgespreid, maar die wel cruciaal is voor de ontwikkeling van het kind: zowel emotioneel kan het zijn gevoel van eigenwaarde weer opkrikken, op sociaal vlak zal het kind weer verbinding kunnen maken met leeftijdsgenoten en leerkrachten, en uiteraard zal het een grote impact hebben op zijn concentratie en dus ook op de schoolresultaten zelf.

Wanneer er ADHD wordt vastgesteld, hoeft dat geen drama te zijn. Integendeel, door het kind de juiste handvaten en tools aan te reiken, zal het leren omgaan met de ‘nadelen’, en kunnen we leren om ook de positieve aspecten in te zetten als een troef.

Wat nu?

Dan is het tijd voor hulp. EMDR is een wetenschappelijke en effectieve behandeling die, mede dank-zij zijn fascinerende karakter, een helende invloed heeft op trauma’s die nog verwerkt moeten wor-den. Het fysieke aspect van het brein wordt aangesproken om het verwonde, psychische aspect te integreren, en het trauma een plaats te geven zonder de zware emotionele lading die ons dikwijls belemmert om verder te kunnen. De cliënt gaat onder begeleiding van de therapeut terug in de emo-tie van het trauma, om het van daaruit steeds minder en minder beladen te maken. Dat heeft tijd nodig: sommige mensen voelen na enkele sessies al een verschil, anderen hebben meer tijd nodig om zichzelf die emoties weer toe te staan.

En nu?

ADHD is wetenschappelijk te bewijzen, en kan dus niet zomaar in het wilde weg als een etiket worden opgeplakt. Het werd opgenomen in de DSM-5, de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), een classificatiesysteem waarin internationale afspraken zijn gemaakt over welke criteria van toepassing zijn op een bepaalde psychische stoornis op basis van (nieuwe) wetenschappelijke inzichten.

Een ‘mental disorder’ klinkt in dit geval zwaarder dan het is, het kind/de jongere is niet ‘ziek’ en heeft geen psychiatrische behandeling nodig. Het goede nieuws van zo’n wetenschappelijke diagnose is namelijk dat er ook een specifieke behandeling bestaat, die ook zijn effect bewezen heeft.

Kan ik helpen?

CoCoun kan hierbij zéker helpen. Ik ontwikkelde een specifiek traject in een pakketvorm om te leren omgaan met ADHD.

  •   We spelen kort en intensief op de bal in 8 sessies
  •   We bespreken de specifieke bezorgdheden en ook de vragen die je hebt rond medicatie
  •   Je krijgt een werkboek, zodat je een houvast en overzicht hebt
  •   Ouders worden betrokken, zodat ook zij inzicht krijgen in de technieken, en erover kunnen waken dat ze thuis en op school worden toegepast
  •   Ook de school kan betrokken worden in de begeleiding
  •   Het is een begeleiding op maat: als iedereen op koers zit, hoeft er geen blijvende therapie te zijn
  •   Opvolging is natuurlijk altijd mogelijk
Ben je op zoek naar een luisterend oor en wil je graag weten wat ik voor je kan betekenen? Neem dan gerust contact met me op.