cocoun-29-02

Uniefs en hogescholen zien psychologische hulp fors stijgen

FOTO: HOLLANDSE HOOGTE / RONALD VAN DEN HEERIK

In je studie slagen hangt voor 30 procent af van je intelligentie, de andere belangrijke factoren zijn planning, kunnen starten, kunnen stoppen, kunnen doordoen, concentratie.... en vooral je emotioneel goed voelen. Denk daarom niet, ik kan het niet maar denk wat heb ik nodig om het wel te kunnen!

Net nu de KU Leuven plannen heeft om minder genadig te zijn voor falende studenten, merken psychologen in het hoger onderwijs dat het mentaal welbevinden van jongeren onder druk staat. In alle hogescholen en uniefs die we contacteerden, doen steeds meer studenten een beroep op psychologische begeleiding. “De toenemende prestatiedruk eist zijn tol.”

“Dit zal de druk op eerstejaarsstudenten nog vergroten, terwijl ze nu al met faalangst kampen.” Lotte Delemarre, voorzitster van de Leuvense studentenraad, waarschuwde donderdag voor de nieuwe ‘mijlpaal’ die de KU Leuven wil invoeren. Wellicht vanaf 2021 krijgen startende studenten niet langer dan twee jaar om voor alle eerstejaarsvakken te slagen. Iedereen is ervan overtuigd dat hogescholen en universiteiten maatregelen moeten nemen om de studieduur van jongeren te beperken, maar tegelijk groeit ook de kritiek op sommige ‘harde’ maatregelen.

In De Standaard klaagde een moeder onlangs nog de oriënteringsproef SIMON van de UGent aan, omdat die haar dochter al na drie maanden studeren de ‘kille’ boodschap gaf dat ze slechts 23 procent had om te slagen. “Voor jongeren die al faalangst hebben, is dat bijzonder confronterend”, zegt zij.

LEES OOK. Verdeeldheid over maatregel tegen eeuwige student (+)

Toeval of niet, uitgerekend volgende week vindt een congres plaats voor alle studentenvoorzieningen van de hogescholen. Staat daar hoog op de agenda: het mentale welbevinden van studenten. Volgens de organisatoren doen steeds meer studenten een beroep op psychotherapie, onder meer omdat ze lijden onder prestatiedruk en faalangst hebben.

Hogescholen en universiteiten hebben allemaal hun eigen manier van werken, dus is het moeilijk om te vergelijken. Maar de trend is duidelijk: overal stijgt het aantal studenten dat hulp zoekt. Zo steeg aan de UGent het aantal psychologische gesprekken van 1.626 in 2016 naar 1.816 in 2018. Hetzelfde verhaal bij hogeschool Thomas More. Daar meldden zich in 2016 precies 697 studenten aan, tegenover 792 in 2019. En aan de KU Leuven steeg het aantal sessies psychotherapie van 3.934 in 2016 naar 5.018 in 2019. Ook de Hogent en hogeschool UCLL bevestigen de trend.

Vlugger hulp zoeken

“Vroeger konden we makkelijk vijf sessies doen per student, maar nu kunnen we de vraag nog amper volgen”, zegt Sarah Vermeersch, studentenpsycholoog aan de UGent. “We moeten vaak al na één sessie doorverwijzen naar psychologen buiten de universiteit.” Vanwaar die forse stijging? Sowieso heeft het te maken met het groeiende en meer toegankelijke aanbod. Volgens verschillende studentenpsychologen hebben jongeren vandaag ook minder schroom om hulp te zoeken, onder meer door campagnes als Rode Neuzen en Warme William.

Maar er is meer. “We merken dat studenten het gevoel hebben erg onder druk te staan”, zegt Kathleen Vleugels, coördinator van de psychologen aan de KU Leuven. “Ze hebben het idee dat ze op alle domeinen van het leven moeten uitblinken: studies, sport, relaties.” Een ideaalbeeld dat jongeren voortdurend krijgen voorgeschoteld via sociale media. “We weten ook dat een gevoel van verbondenheid een van de belangrijke factoren is om psychische moeilijkheden tegen te gaan”, zegt Vleugels. “Terwijl onze samenleving vandaag net individualistischer is en jongeren het moeilijker hebben om een plekje te vinden.”

“Ieder voor zich”

Aan de UGent merken ze dat bijvoorbeeld wanneer een student voor een tijdje uitvalt door ziekte. “Wij doen dan een oproep naar andere studenten met de vraag of ze hem of haar kunnen helpen met het bijhouden van studiemateriaal”, zegt Vermeersch. “Daar komt vandaag veel minder reactie op. Het is ieder voor zich.” Universiteiten en hogescholen proberen dat op te lossen met preventieve campagnes, buddy-systemen of apps om studenten met elkaar in contact te brengen. Vermeersch: “We zien ook meer en meer studenten die zelf initiatief nemen en zich engageren zich voor allerlei zaken die bijdragen tot een beter mentaal welzijn.”

Vraag is of we studenten dan maar moeten beschermen van alles wat stress of druk met zich meebrengt, zoals de mijlpaal van de KU Leuven of SIMON. “Neen”, zegt Vermeersch. “Daar bewijs je studenten geen dienst mee. In hun latere leven worden ze daar ook mee geconfronteerd. Wel moeten we jongeren handvatten meegeven zodat ze sterker in hun schoenen staan. We moeten hen net leren omgaan met die druk.”

 

Bron: 

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200228_04869588?articlehash=470003E90CB2EB66D869131824258AAAFA1094A084140ADFF232F499D7E8E2178F727B446C3748EE286D4E6620D9C998110AC957A5373335625D5B5012A9F042